Цей сайт має обмежену підтримку для вашого браузера. Ми рекомендуємо перейти на Edge, Chrome, Safari або Firefox.

Made in Ukraine

Free EU delivery for orders above 40€

Global Shipping 25$

Договір публічної оферти

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є офіційною пропозицією (офертою) ФОП Гривас Денис Валерійович, код ЄДРПОУ 3269610819, м. Тернопіль, Київська 1/115, +380 68 621 28 20, community@rebelpatterns.com (далі - “Продавець”), уклали договір купівлі-продажу товару на умовах, зазначених нижче.
2. Терміни та визначення
2.1. Публічна оферта - ця пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб.
2.2. Акцепт - повне та безумовне прийняття оферти.
3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується передати, а Покупець - прийняти та оплатити товар, замовлений на сайті RebelPatterns.com.
4. Замовлення та оплата товару
4.1. Покупець самостійно вибирає та оформляє замовлення на сайті.
4.2. Оплата товару здійснюється Покупцем у спосіб, обраний під час оформлення замовлення.
5. Доставка та передача товару
5.1. Доставка товару здійснюється у спосіб, вказаний Покупцем під час оформлення замовлення.
5.2. Ризик випадкової втрати чи пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі йому товару.
6. Права та обов'язки сторін
6.1. Продавець зобов'язується передати товар у відповідності з замовленням Покупця.
6.2. Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар на умовах цього договору.
7. Відповідальність сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору відповідно до чинного законодавства України.
8. Інші умови
8.1. Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку відповідно до законодавства України.
9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань по договору, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної сили.
10. Визнання договору
10.1. Підтверджуючи замовлення товару на сайті RebelPatterns.com, Покупець погоджується з усіма умовами цієї угоди (публічної оферти).

кошик

Більше немає товарів, доступних для покупки

Ваш кошик порожній